Spolupracujeme

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL)

SVOL

Členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů jsou Kolowratovy lesy již od roku 2002. Spolupráce s ostatními vlastníky lesů nám přináší aktuální informace o aktuálním dění v oblasti lesnictví a myslivosti, změnách v legislativě a výměnu zkušeností s ostatními vlastníky a lesními hospodáři. Více na www.svol.cz

 

Dřevo je cesta

Dřevo je cesta

Kolowratovy lesy se staly nositeli značky „Dřevo je cesta“. Díky péči předchozích generací lesníků v oblasti pěstování lesa máme dnes k dispozici domácí obnovitelnou surovinu – dřevo. Jeho přednostním využíváním chráníme neobnovitelné zdroje surovin pro další generace a pomáháme chránit životní prostředí. Přidejte se i vy, více na www.DrevoJeCesta.cz

 

CHKO Český les

CHKO Český les

Více než polovina území Polesí Diana náleží do Chráněné Krajinné oblasti Český les. Se správou CHKO spolupracujeme zejména v rámci péče o Přírodní rezervaci Diana, budování tůní, likvidace invazivní křídlatky a při ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů.

 

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

ČSOP

Se ZO ČSOP Bernartice proběhla spolupráce při ochraně obojživelníků na silnici u Václavského rybníka a při instalaci budek pro hnízdění puštíků bělohlavých.

 

Sdružení lesních školkařů ČR

Sdružení lesních školkařů ČR

V rámci sdružení lesních školkařů se snažíme nalézt nejlepší způsob pěstování dětí lesa – semenáčků a sazenic lesních dřevin.

 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

S Výzkumným ústavem spolupracujeme v rámci péče o výzkumnou plochu smrku černého a využíváme poradenské činnosti.

 

PEFC Česká republika

PEFC Česká republika

Snažíme se hospodařit trvale udržitelným způsobem, aby z naší práce měli radost i naše děti, vnoučata, pravnoučata a další generace.