Správa Kolowratových lesů

V rámci restitučního procesu byla do majetku rodu Kolowrat-Krakowských vrácena také podstatná část z původního lesního hospodářství. V roce 1993 se hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský společně se synem Františkem Tomášem, který se s ním jako jediný vrací z amerického exilu, ujímá správy znovunavráceného lesního panství.

Od roku 1993 se pod vedením hraběte Jindřicha a následně Františka Tomáše formuje lesní správa Kolowratových lesů, která pečuje kromě samotných lesů také o přidružená pole, louky, pastviny, rybníky, sady a budovy.

Správou majetku je pověřena paní JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská, pod jejímž vedením pracuje 14 zaměstnanců odborného lesního personálu. Ti zajišťují veškeré činnosti spojené se správou lesního hospodaření, počínaje péčí o lesní porosty, cenné přírodní památky a rezervace, přes prodej dřevní hmoty, provozování myslivosti, až po vyřizování dotací a vedení účetnictví.

 

Provozní budovy

Provozní budova kanceláře lesní správy v obci Diana.