Kolowratský palác

Současný palác v sobě sloučil dva gotické domy, z nichž první se stal majetkem Kolowratů v roce 1670, druhý pak v roce 1697.

Vrcholně barokní palácovou přestavbu navrhl patrně Giovanni Domenico Orsi již v roce 1670, ale týkala se zprvu pouze jednoho domu, teprve po roce 1697 zasáhla i dům druhý. Dokončena byla v roce 1725. Z původního čtyřkřídlového paláce se dochovalo pouze průčelí do Ovocného trhu. V přízemních místnostech zůstaly zachovány raně barokní klenby. V místnostech 1. patra se nacházejí raně barokní malované trámové stropy. Hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský pronajal v roce 1993 na dvacet let Kolowratský palác Národnímu divadlu za symbolickou jednu korunu ročně, a to na základě smlouvy, která byla v roce 2008 aktualizována JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou, správkyní majetku po Františku Tomáši hraběti Kolowrat-Krakowském. V podkroví Kolowratského paláce po dlouhé desítky let sídlila činoherní scéna Divadla Kolowrat. V roce 2014 se ale Národní divadlo rozhodlo Kolowratský palác, včetně Divadla Kolowrat, opustit a celý palác vyklidilo. Nadále ale trvá, že Kolowrat-Krakowští za symbolickou 1,- Kč poskytli Národnímu divadlu celou sousední tzv. Technickou budovu, bez které by nebyl myslitelný provoz Stavovského divadla. Touto svojí aktivitou navazují na mecenášskou tradici rodu, tak jak tomu bylo ostatně i na počátku existence Národního divadla…