Rybníkářství

Václavský rybník

Kolowratovy lesy obhospodařují přibližně 52 hektarů vodních ploch. O některé rybníky pečuje přímo správa Kolowratových lesů, některé jsou pronajaty. Žádné z nich však nejsou určeny pro intenzivní chov ryb. Od roku 1993 probíhají postupné rekonstrukce rybníků, například pod vedením hraběte Františka Tomáše Kolowrat-Krakowského prošly rekonstrukcí rybník Hraničky a největší v „dianské“ části (a pravděpodobně i nejstarší) rybník Václavský.

Václavský rybník

Václavský rybník

První historicky doložená zmínka o Václavském rybníku pochází již z roku 1749.