Myslivost

Myslivost

Správa Kolowratových lesů myslivecky obhospodařuje svou vlastní honitbu s názvem Diana. Honitba Hraničky a společenstevní honitba Střeble jsou pronajaty.

Nabízíme též možnost individuálního lovu individuálního lovu s profesionálním doprovodem včetně zajištění ubytování loveckých hostů.

Honitba Diana

Honitba Diana

Největší honitba na Tachovsku přímo v centru polesí Diana.

Honitba Hraničky

Honitba Hraničky

Honitba na ploše 745 hektarů na území bývalé osady Hraničky.

Nabídka lovu

Nabídka lovu

Myslivost je především láska k přírodě.