Honitba Hraničky

Honitba Hraničky

Honitba Hraničky se nachází v krásném prostředí Českého Lesa (kraj Plzeňský, okres Tachov). V honitbě se vyskytují následující druhy zvěře: jelen evropský, jelen sika, prase divoké, srnec obecný, kachna divoká. Honitba je v současné době pronajata.

celková výměra honební plochy            744,46 ha

 z toho:      zemědělská půda              57,82 ha

                lesní půda                      656,80 ha

                vodní plocha                   9,82 ha

                ostatní pozemky               20,02 ha