Honitba Diana

Honitba Diana

Honitba se nachází v tachovské části Kolowratových lesů a dosahuje velikosti 4 559 hektarů. Svůj název odvozuje, stejně jako celé polesí i místní osada, od loveckého zámečku Diana. Hlavní lovnou zvěří jsou jelen evropský, jelen sika, daněk skrvnitý, srnec obecný a prase divoké.