Lesnictví

Původní lesní hospodářství bylo do majetku rodu Kolowrat-Krakowských vráceno v rámci restitučního procesu a od roku 1993 o něj pečuje lesní správa Kolowratových lesů. V roce 1995 byl vytvořen samostatný lesní hospodářský celek (LHC Kolowratovy lesy), pro který je v následujících letech zpracováván lesní hospodářský plán (LHP). V souladu s takto schváleným lesním hospodářským plánem pak správa Kolowratových lesů zajišťuje veškerou činnost, která souvisí s péčí o les, od obnovy lesa až po těžbu a prodej dřeva.

Školkařství

Školkařství

Péče o sazenice pro potřeby nejen Kolowratových lesů.

Prodej dříví

Prodej dřeva

Aktuální nabídka dřeva z Kolowratových lesů.

Certifikace

Certifikace

Pracujeme v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření.