Školkařství

Školkařství

Pro zajištění kvalitního sadebního materiálu provozuje lesní správa vlastní školkařskou činnost. Na zhruba 6 ha lesních školek se ročně vypěstuje 300 – 500 tisíc sazenic a semenáčků převážně smrku a borovice. Pěstuje se rovněž buk a jedle, takže je lesní správa v sadebním materiálu prakticky soběstačná. Případné přebytky jsou pak nabízeny majitelům sousedních lesů (většinou obcím) v regionu.