Dotace – publicita

Technika pro lesní školky 2022

Obnova lesních porostů po větrné kalamitě Fabienne

Pořízení lesnické techniky

Pořízení nového čelního nakladače

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův (1.5.2018)

Pořízení techniky do lesní školky

Pořízení nové zemědělské techniky pro Statek Orlov s.r.o.

Pořízení lesní techniky a Oprava lesní cesty II. Alej