Cyklostezky

Cyklostezky

Přes území Kolowratových lesů vede celá řada cyklostezek. Hrabě František Tomáš Kolowrat-Krakowský při správě Kolowratových lesů mimo jiné budoval i lesní účelové komunikace, které se později staly součástí cyklistických stezek spojujících jednotlivé oblasti Českého lesa.