Kaplička Panny Marie

Kaplička Panny Marie

Na severním svahu pod zříceninou starobylého hradu Přimda se stranou všech cest nachází malá kaplička. Podle místních pamětníků na tomto místě někdy na počátku 20. století nechal jistý německý sedlák z Újezda pod Přimdou postavit sochu Panny Marie, snad jako poděkování za záchranu své dcery. Jelikož byla socha záhy poničena vichřicí, postavil nad ní kapličku. Po odsunu německého obyvatelstva z pohraničí začala kaplička chátrat a dílo zkázy dokonal orkán Kyrill v roce 2007. Její část byla zbořena pádem stromu. Paní Dominika Kolowrat-Krakowská nechala kapličku zcela zrekonstruovat a ta nyní čeká, až do ní bude opět navrácena socha Panny Marie.