Trubači Kolowratových lesů vystoupili na Svatohubertské mši 2017

Dne 4. 11. 2017 se v prostorách klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech  konala Svatohubertská mše, kterou sloužil tachovský farář P. Václav Vojtíšek a P. Mgr. Miroslav Martiš z plzeňské římskokatolické farnosti.

V průběhu mše svaté, konané na počest patrona všech myslivců a lesníků sv. Huberta, zazněly slavnostní lovecké fanfáry v podání Trubačů Kolowratových lesů a vystoupila i varhanice Jana Boučková.

Mše se zúčastnily desítky návštěvníků, pro které byly po skončení mše připraveny zvěřinové hody v nedaleké klášterní restauraci.

Článek v Tachovském deníku zde.