Předvánoční setkání zaměstnanců Kolowratových lesů

Horský hotel v Přimdě byl dějištěm tradičního předvánočního setkání zaměstnanců Kolowratových lesů. Přivítali je Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský, spolu se svojí matkou, JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou.

Společně zhodnotili hospodaření v průběhu uplynulého roku, činnost v jednotlivých lesních úsecích, ale hovořili i o radostech a starostech, které práce v lesním hospodářství provázejí. Obavy vyvolává loňské dlouhotrvající sucho, které působí škody na výsadbách lesních dřevin a napomáhá negativnímu působení škodlivého podkorního hmyzu.

Poté Kolowrat-Krakowští osobně poděkovali panu Vladimíru Šístkovi, hlavnímu polesnému Kolowratových lesů, za dlouholetou úspěšnou spolupráci a předali mu pamětní medaile významných členů rodu. Medaile jsou vyrobeny ve spolupráci s Českou mincovnou, ve stříbrném a zlatém provedení, a v příštím roce budou uvedeny na trh. Část výtěžku z prodeje bude použita na podporu charitativní činnosti Nadačního fondu Kolowrátek. V neposlední řadě Kolowratovy lesy přejí všem návštěvníkům, kteří zavítají v roce 2016 do naší krásné části Českého lesa, aby v panensky čisté přírodě načerpali duševní i tělesné síly, která je bude provázet celým rokem.

Předvánoční setkání zaměstnanců Kolowratových lesů