Benefiční myslivecký bál pro Nadační fond Kolowrátek

Zaměstnanci Kolowratových lesů, a.s. uspořádali v Přimdě, poslední listopadový pátek, již 6. ročník oblíbeného benefičního mysliveckého bálu. Trubači Kolowratových lesů zahájili večer slavnostní fanfárou, po které následovala úvodní slova JUDr. Dominiky Kolowrat-Krakowské a vedoucího správy Kolowratových lesů Ing. Vladimíra Šístka.

Benefiční myslivecký bál je pořádán ve spolupráci s Nadačním fondem Kolowrátek, který podporuje děti a mladistvé. Paní Dominika Kolowrat-Krakowská seznámila přítomné hosty s posláním a aktivitami Kolowrátku. Nadační fond je hlavním patronem Dětského domova v Tachově, a proto část výtěžku z mysliveckého bálu – vstupného, tomboly a dražby lovu jelena evropského – bude, stejně jako v loňském roce, použit na volnočasové aktivity dětí z dětského domova.

Bohatý kulturní program zpestřil folklorní soubor Kaštánek z Dětského domova v Tachově. Ve starobylých chodských krojích vystoupily děti společně se svými učiteli a zazpívaly lidové písně a koledy. Členové Kaštánku si nacvičili také několik skladeb s Trubači Kolowratových lesů. Celý a velice příjemný večer zakončili Trubači, kteří si připravili program složený ze známých mysliveckých skladeb, loveckých fanfár a signálů.