XVII. Jízda Saši Kolowrata

V sobotu 17.6.2017 se v Přimdě uskutečnil 17. ročník mezinárodní Jízdy Saši Kolowrata, automobilového a motocyklového závodníka, aviatika, filmového producenta, kameramana, režiséra a vedoucí postavy rakouské kinematografie.

Letošní ročník byl také oslavou 120. výročí narození Jindřicha Josefa hraběte Kolowrat-Krakowského, pokrokového podnikatele, diplomata, protifašistického bojovníka, vyznamenaného Československým válečným křížem 1939 a Řádem T.G. Masaryka II. třídy.ížem 1939 a Řádem T.G. Masaryka II. třídy.ížem 1939 a Řádem T.G. Masaryka II. třídy.

Jízdy Saši Kolowrata se tento rok zúčastnilo 95 historických vozidel a motocyklů. Účastnící jízdy projeli trasu dlouhou téměř sto kilometrů v okolí Tachovska a příhraničních oblastí Německa.

Na pozvání zástupců města Waldthurn, kteří se slavnostního zahájení Jízdy Saši Kolowrata zúčastnili, se stali účastníci jízdy vítanými hosty na oslavě osmistého výročí založení jejich města.

Nejstarším vozidlem byla Škoda 633 tuzemské výroby z roku 1933. Nejstarší vůz na trase byl Protos z roku 1924, jehož majitel vážil cestu na tuto akci až z Lipska. Mezi nejstaršími motocykly měla prvenství Java 175 z roku 1933.

Patronem jízdy byla tradičně rodina Kolowrat-Krakowských a pořadatelem celé akce byl Auto moto veterán club Český les ve spolupráci s Kolowratovými lesy, a.s.