Valná hromada HS Střeble

Dne 27.2.2019 se uskuteční zasedání valné hromady Honebního společenstva Střeble, IČ: 711 58 880. Zasedání proběhne v 9.00 hod. v kanceláři lesní správy Kolowratových lesů, Diana 26, 348 07 Rozvadov.


Program jednání:

1) Kontrola hospodaření v honitbě a plnění smlouvy o nájmu.

2) Hospodaření HS roku 2018 - kontrola dokladů, schválení výsledku hospodaření a rozdělení nájemného po odečtení nákladů HS.


Návrh usnesení:

Zástupci vlastníků honebních pozemků

1) schvalují: Účetní závěrku za rok 2018 včetně rozdělení nájemného.

2) ukládají: Provést převod nájemného členům HS.