Těžební činnost

Těžební činnost

Těžební činnost je zajišťována dodavatelsky jak klasickými tak harvestorovými technologiemi. Vlivem větrných kalamit nemohly být po dlouhou dobu prováděny obnovovací a výchovné těžby, nezbytné pro kvalitní vývoj lesních porostů, došlo tak k nerovnoměrnému zastoupení věkových tříd lesních porostů, kdy převládají mladé věkové třídy.