Klenoty naší krajiny – Český les

V rámci 3. série úspěšného dokumentárního cyklu České televize o výjimečných lokalitách nacházejících se v chráněných krajinných oblastech České republiky, představil herec Miroslav Vladyka v režii P. Všelichové i Chráněnou krajinnou oblast Český les.

S lokalitou Českého lesa, s krajem v okolí starobylého hradu Přimda, je již téměř 350 let spjat hraběcí rod Kolowratů, který zde nechal postavit dvě barokní zámecká sídla – zámek Velké Dvorce a lovecký zámek Diana. V majetku rodu Kolowrat-Krakowských je území dodnes, s výjimkou let nacismu a komunismu.

V rámci Polesí Diana obhospodařuje Správa Kolowratových lesů ve spolupráci se správou CHKO Český les dvě přírodní rezervace – Rezervaci Přimda, která leží přímo pod zříceninou hradu Přimda, a Rezervaci Diana. O celé území je pečováno s citlivým přístupem, s maximálním využitím přirozené obnovy lesa a s důrazem na druhovou a věkovou rozmanitost lesních porostů.

3. série dokumentárního cyklu České televize o výjimečných lokalitách nacházejících se v chráněných krajinných oblastech České republiky představuje mimo jiné i Chráněnou krajinnou oblast Český les, která je více než 350 let spjata s hraběcím rodem Kolowratů.