Valná hromada HS Střeble 2020

Dne 9.3.2020 se uskuteční zasedání valné hromady Honebního společenstva Střeble, IČ: 711 58 880. Zasedání proběhne v 10.00 hod. v kanceláři lesní správy Kolowratových lesů, Diana 26, 348 07 Rozvadov.


Program jednání:

1) Kontrola hospodaření v honitbě a plnění smlouvy o nájmu.

2) Hospodaření HS v roce 2019 - kontrola dokladů, schválení výsledku hospodaření a rozdělení nájemného po odečtení nákladů HS.

3) Různé


Návrh usnesení:

Zástupci vlastníků honebních pozemků

1) schvalují: Účetní závěrku za rok 2019 včetně rozdělení nájemného.

2) ukládají: Provést převod nájemného členům HS.