Školení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Ve dnech 4. – 5. března 2014 proběhne v Horském hotelu ve městě Přimda další kolo Školení pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Bude zaměřené na získání odborné způsobilosti I. nebo II. stupně, v souladu se změnou zákona o rostlinolékařské péči, přičemž obě školení budou probíhat současně.
Zájemci se mohou přihlásit na níže uvedeném tel. čísle.

Kontakt:

Václav Šístek, tel.: 724 253 956