Pořízení techniky do lesní školky pro Kolowratovy lesy, a.s.

S podporou Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova byla pořízena technika pro obhospodařování lesních školek Kolowratových lesů, a.s.