Nadační fond Kolowrátek oslavil 10. narozeniny mysliveckým bálem na Přimdě

V pátek 16. listopadu 2018 zorganizovali zaměstnanci Kolowratových lesů na Přimdě již 7. ročník benefičního mysliveckého bálu. Večer slavnostně zahájili ostrostřelci ze Stříbra výstřelem z historických zbraní a následně všem přítomným představili sabráž, netradiční způsob otevírání lahve šampaňského šavlí. Trubači Kolowratových lesů provázeli celým mysliveckým bálem hrou na lesní rohy a představili i myslivecké skladby, lovecké fanfáry a signály.

Bál slavnostně zahájili JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská a vedoucí správy Kolowratových lesů Ing. Vladimír Šístek přípitkem k oslavě jubilejního 10. výročí založení Nadačního fondu Kolowrátek a 100 let od založení Československa a společně všem přítomným popřáli požehnaný nadcházející adventní čas.

Paní JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská a Mgr. Eliška Barthelemy (členka správní rady Nadačního fondu Kolowrátek) seznámily přítomné hosty s posláním fondu, který je hlavním patronem Dětského domova v Tachově. Jeho prostřednictvím bude část výtěžku z bálu věnována na podporu volnočasových aktivit svěřenců Dětského domova.

Bohatý kulturní program doprovodil svým vystoupením folklorní soubor Kaštánek z Dětského domova v Tachově. O hudební doprovod večera se postarala skupina Music. Pro všechny přítomné byla připravená bohatá tombola, jejímž zlatým hřebem byla charitativní dražba lovu jelena siky a muflona.