Kolowratovy lesy – 2. místo ve fotbale

Fotbalové úsilí mužstva hráčů Kolowratových lesů bylo korunováno úspěchem. Z přátelského fotbalového utkání, které pro své členy uspořádalo dne 21.6.2013 v Kolinci na Klatovsku Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, si odnesli památku v podobě ocenění za 2. místo.