Filmový večer s Královnou otroků Saschi Kolowrata tzv. „Der Kinograf“

Dne 12.9.2016 proběhlo v kině Lucerna promítání prvního z avizovaných filmů Alexandera Josepha Kolowrat-Krakowského s názvem Královna otroků včetně křtu knihy Benzin & celuloid.

Úvodního slova před projekcí filmu se ujal autor knihy Benzin & celuloid, pan Richard Pecha, který krátce shrnul vše, co přípravu knihy provázelo.

V závěru poděkoval rodině Kolowrat-Krakowských a spoluautorům knihy za spolupráci a podporu.

Následně byla kniha slavnostně pokřtěna Maximilianem Alexanderem Kolowrat-Krakowským, Francescou Dominikou Kolowrat-Krakowskou a JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou. Kmotři zůstali věrni názvu knihy a místo sektu pokřtili knihu symbolicky benzinem. Poté popřáli divákům filmu příjemnou zábavu s tímto unikátním historickým snímkem.