Benefiční myslivecký bál pro Nadační fond Kolowrátek

Zaměstnanci Kolowratových lesů, a.s.  uspořádali v Přimdě, poslední listopadový pátek, již 5. ročník oblíbeného benefičního mysliveckého bálu. Slavnostní večer otevřeli úvodní fanfárou Trubači Kolowratových lesů. Následně hosty společně uvítali JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská a Ing. Vladimír Šístek, vedoucí správy  Kolowratových lesů.

Paní Dominika Kolowrat-Krakowská seznámila přítomné s úspěšnou činností NF Kolowrátek v uplynulém roce a poděkovala partnerům a příznivcům za poskytnutou finanční podporu, která směřuje v plné výši přímo ke konkrétnímu žadateli. Výtěžek z mysliveckého bálu -  vstupného, tomboly a dražby jelena evropského - pomůže především handicapovaným a jinak znevýhodněným dětem.

Nadační fond Kolowrátek je i hlavním patronem Dětského domova v Tachově, a proto větší část výtěžku z mysliveckého bálu pomůže realizovat volnočasové aktivity dětí žijících v domově. Na tomto místě je nutné zdůraznit lví podíl zaměstnanců Kolowratových lesů na dosaženém výnosu z mysliveckého bálu, neboť celý večer, do posledního detailu, skvěle organizačně zajistili.

Program byl velice dobře komponován, k tanci hrála hudební skupina Music z Klatov, milým zpestřením byl dudácký folklorní soubor Kaštánek z Dětského domova v Tachově, který vystoupil v tradičních chodských krojích. Děti spolu se svými vychovateli zahráli a zazpívali lidové i vánoční písně. Celý a velice příjemný večer zakončili Trubači Kolowratových lesů, kteří na lesní rohy, borlici a lesnice zahráli dvanáct loveckých fanfár a signálů. Zazněly Glorie, Korunovační intráda, Znělka Českomoravské myslivecké jednoty a Klubu trubačů, Selement, Halali a další.

V nadcházejícím adventním čase přejeme všem pohodu a klidné vánoční svátky.