Kolowratský palác

Kolowratský palác

Ovocný trh 4 a 6, Staré Město, Praha 1

Současný palác v sobě sloučil dva gotické domy, z nichž první se stal majetkem Kolowratů v roce 1670, druhý pak v roce 1697. Vrcholně barokní palácovou přestavbu navrhl patrně Giovanni Domenico Orsi již v roce 1670, ale týkala se zprvu pouze jednoho domu, teprve po roce 1697 zasáhla i dům druhý. Dokončena byla v roce 1725.

Z původního čtyřkřídlého paláce se dochovalo pouze průčelí do Ovocného trhu. V přízemních místnostech zůstaly zachovány raně barokní klenby. V místnostech prvního patra se nacházejí raně barokní malované trámové stropy.

Hrabě Jindřich Kolowrat-Krakowský (1897–1996) pronajal v roce 1993 na dvacet let Kolowratský palác Národnímu divadlu za symbolickou jednu korunu ročně. V podkroví paláce sídlí činoherní scéna Divadla Kolowrat.