Projekty

Mladá Praha

Nadační fond Kolowrátek se stal partnerem Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha.

Centrum Paraple

Nadační fond Kolowrátek pravidelně spolupracuje také s Centrem Paraple, obecně prospěšnou společností pomáhající ochrnutým lidem.

Ceny Alfréda Radoka

Dlouhodobě podporujeme jednu z nejprestižnějších českých divadelních cen.

Národní divadlo

Rod Kolowrat-Krakowských jako dlouholetý mecenáš české kultury pronajal Národnímu divadlu svůj Kolowratský palác na dvacet let za symbolickou jednu korunu ročně.