Roušky pro Dětský domov v Tachově

Vzhledem k nenadálé a těžké situaci v zemi je potřeba pomáhat i jinak než pouze finančně. Za podpory rodiny Kolowrat-Krakowské ušila ředitelka divadla Kolowrat, Martina Balážová, ochranné roušky pro děti a zaměstnance Dětského domu v Tachově. Moc děkujeme také kolegům ze Správy Kolowratových domů za podporu a spolupráci. Věříme, že to společně brzy zvládneme!