Závěrečný koncert 26. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha

V neděli 24. září 2017 se konal v Dvořákově síni pražského Rudolfina závěrečný koncert 26. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha, kterého se zúčastnila rovněž předsedkyně správní rady Nadačního fondu Kolowrátek paní JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská a Mgr. Eliška Barthelemy, členka správní rady.

Na programu koncertu byly skladby: Wolfganga Amadea Mozarta, Bohuslava Martinů, Zoltána Kodályho a Petra Iljiče Čajkovského, v podání vynikajících mladých sólistů: Anna Fürjes (soprán), Clarisse Moreau (hoboj), Hana Chang (housle), Takumi Inagaki (klavír), v doprovodu Orchestru Národního divadla a dirigenta Jakuba Pikly. Záštitu nad festivalem převzal 1. místopředseda Senátu Parlamentu České Republiky pan Jaroslav Kubera.

Cílem Mladé Prahy je podpořit mladé interprety, usnadnit jim počátky jejich umělecké dráhy a umožnit navazování přátelství s mladými hudebníky z celého světa. Podpora nadaných dětí a mladistvých je i jedním z poslání Nadačního fondu Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských KOLOWRÁTEK. Proto nadační fond hudební festival již sedmým rokem podporuje.