Mgr. Eliška Barthelemy

JUDr. Eliška Barthelemy

člen správní rady

Narozena 13. září 1968.

V roce 1991 ukončila právnické vzdělání ve Francii (Univerzita v Remeši) a v roce 1993 získala diplom postgraduálního studia v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Paris II. Je rovněž absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994. Od roku 1992 působí v advokacii, a to nejprve v mezinárodní kanceláři v Paříži (1992 – 1993), poté v Praze. Je zakládající partnerkou advokátní kanceláře Vyskočil, Krošlák a spol., ve které působí nepřetržitě od roku 1996. Zaměřuje se na pracovní právo, právo obchodních společností, akvizice, restrukturalizace a právo hospodářské soutěže včetně ochrany spotřebitelů. Je zároveň soudní tlumočnicí jazyka francouzského při Městském soudu v Praze. Současně se věnuje přednáškové činnosti, a to jak pro studenty, tak i pro podnikatele a firmy. Eliška BARTHELEMY je rovněž prezidentkou českého klubu francouzské Asociace rozvoje managementu a poradkyní Francouzského velvyslanectví v Praze.

Eliška Barthelemy se vždy aktivně zapojovala do rozličných charitativních projektů a podporovala zejména subjekty zaměřené na znevýhodněné či postižené děti.

Eliška Barthelemy je vdaná a má dva syny. Mezi její záliby patří četba, hudba a design interiérů.