Rodina Kolowrat-Krakowských převzala symbolické nájemné za mecenášské poskytování Kolowratského paláce Národnímu divadlu

Národní divadlo letos již dvacátým rokem využívá prostor Divadla Kolowrat a přilehlé Technické budovy díky vstřícnosti rodiny Kolowrat-Krakowských. Nadační fond Kolowrátek prostřednictvím JUDr. Dominiky Kolowrat-Krakowské převzal nájemné ve výši 1 Kč od zástupců Národního divadla v rámci slavnostního večera v úterý 5. února 2013 ve Stavovském divadle.

Slavnostní předání symbolického nájemného proběhlo u příležitosti výročí nedožitých sedmdesátých narozenin hraběte Františka Tomáše Kolowrat-Krakowského. Hosté navštívili inscenaci Bláznivý den aneb Figarova svatba v režii uměleckého šéfa činohry Národního divadla Michala Dočekala.

„Jsem rád, že s rodinou Kolowrat-Krakowských Národní divadlo spolupracuje, a bude moci i nadále hrát v prostorách renesančního paláce – v podkrovním Divadle Kolowrat,“ říká Ing. Václav Pelouch, dočasně pověřený vedením pražské první scény.

Divadlo Kolowrat působí jako vhodný prostor pro komorní inscenace Národního divadla. Inscenátoři rádi v tomto prostoru využívají bližšího kontaktu s divákem, než s kterým mohou pracovat na dalších scénách Národního divadla.

„Kolowrat-Krakowští podporují Národní divadlo již od jeho vzniku. Například hrabě Jan Nepomuk Karel Kolowrat-Krakowský, zvaný Hanuš, přispěl jednou z nejvyšších darovaných částek do celonárodní sbírky na stavbu divadla. Je proto pro naši rodinu přirozené, že se tato úzká spolupráce klene napříč stoletími až do současnosti a budeme v ní rádi pokračovat i nadále,” připomíná JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská základy vztahů rodu Kolowrat-Krakowských s Národním divadlem.

Foto: Michal Linhart

Rodina Kolowrat-Krakowských převzala symbolické nájemné za mecenášské poskytování Kolowratského paláce Národnímu divadlu