Palác Chicago rodiny Kolowratů hostí unikátní filmovou výstavu

Dne 30. listopadu 2016 byla slavnostní vernisáží otevřena unikátní výstava Na film! 2 s podtitulem „V pohybu.“ Výstava, která svým celkovým pojetím překonává veškeré zaběhnuté stereotypy a posouvá hranice tohoto typu umění o kus dále. Návštěvníci si totiž mohou veškeré exponáty vyzkoušet a přenést se tak mnohem intenzivněji do kouzelného světa filmu. Pozvaní hosté z řad zástupců kulturní sféry, partnerů výstavy, médií a přátel filmu tak byli prvními, kteří měli jedinečnou příležitost nově instalované exponáty otestovat v průběhu slavnostního večera. Mezi hosty se objevili např. děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, doc. Mirjam Friedová, Ph.D., režisérka Helena Třeštíková či scenarista a animátor Jiří Kubíček, spoluzakladatel pražské FAMU.

Celkový dojem ze slavnostní vernisáže nádherně dokreslovalo prolínání 3 tematických oblastí, kterými se výstava pyšní. Od počátku filmu, kde dominuje laterna magika, přes imaginární kino, natolik typické pro období meziválečné avantgardy, až po lentikulární obrazy, které demonstrují základní principy animace a dodávají muzeu nádech moderny. Filmový příběh tak ve večerních hodinách v muzeu doslova ožil.

Vernisáž zahájili kurátoři výstavy Adéla Mrázová, Terezie Křížkovská a Jakub Jiřiště. Za rodinu Kolowrat-Krakowských návštěvníky přivítala JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská. „Není tajemstvím, že filmové umění má hluboké vazby přímo s rodinou Kolowratů. Hrabě Alexander Joseph Kolowrat-Krakowský byl zakladatelem rakouského filmového průmyslu. Hrabě se nejprve věnoval kameře a režii, později pouze filmové produkci. Na zámku ve Velkých Dvorcích dokonce založit filmové ateliéry. Jeho tým stál i za vytvořením prvního rakouského dokumentu Těžba rudy ve štýrském Erzbergu,“ přiblížila významnou část historie paní Kolowrat-Krakowská.

Funkcionalistický palác nacházející se v blízkosti Národní třídy je se samotnou výstavou spjat tematicky, konkrétně obdobím meziválečné avantgardy, neboť Palác Chicago byl realizován ve spolupráci mladého představitele tohoto období, Josefa Havlíčka, a špičkového odborníka na železobeton a stavebního podnikatele Jaroslava Polívky. Palác byl vystavěn pro hraběte Jindřicha Viléma Kolowrata-Krakowského.

Výstava Na film! 2 je otevřena široké veřejnosti od 1. prosince 2016 do 30. dubna roku příštího. Více o výstavě Na film! a projektu filmového muzea naleznou zájemci na webových stránkách www.nafilm.org.