Kolowrat-Krakowští se vrací k historické podobě jména

JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská, Maximilian Kolowrat-Krakowský a Francesca Kolowrat-Krakowská se rozhodli sesouladnit znění svého příjmení s historickou tradicí rodového označení. Správná ortografie jména obsahuje dvě dvojitá „w“, zatímco v době komunistického zřízení díky nedbalosti státních úředníků, která byla následně převzata i matričními úřady po roce 1989, docházelo k soustavnému uvádění nepřesného tvaru Kolowrat-Krakovský.

Jedná se o návrat ke staročeským kořenům rodu, který byl po staletí označován jako Krakowský z Kolowrat.

Matriční úřad takovou změnu na žádost členů rodiny provedl a proto se rodina opět vrací ke svému historickému příjmení Kolowrat-Krakowští.