10. výročí úmrtí Tomáše Františka hraběte Krakowského z Kolowrat

František Tomáš Kolowrat Krakovský