Aktuality

Osudové ženy: Marie Kolowratová-Krakowská; Český rozhlas Dvojka, ze dne 2. března 2024

k poslechu zde

Leopold Filip hrabě Kolowrat-Krakowský, Český rozhlas Dvojka, ze dne 12. června 2023

k poslechu zde

Vilém Albrecht I. hrabě Kolowrat-Krakowský

V únoru uplyne 420 let od narození významného politika, soudce, hospodáře a mecenáše, hraběte Viléma Albrechta I. Zemřel v den svých 88. narozenin, na stejný měsíc tedy připadá také výročí jeho úmrtí.

více

Kolowratský palác – „Global Money Week 2020“

V posledním březnovém týdnu se koná „Global Money Week.“ Je to již počtvrté v řadě, co se Česká republika zapojuje do tak významného celosvětového projektu, jehož posláním je bojovat proti chudobě, podporovat finanční gramotnost a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. 

více

Rodová dohoda

Rodovou smlouvu mezi sebou uzavřeli mužští příslušníci všech větví rodu Kolowratů. Dne 29. ledna 1629 byla uvedena v platnost podpisem císaře Ferdinanda II.

více

Věrně a stále

Páni z Kolowrat se hlásí k rodovému heslu VĚRNĚ A STÁLE. Zůstávají vždy věrni zemi, panovníkovi a Bohu. Mezi příslušníky rodu bychom našli jak velké národní vlastence, tak štědré mecenáše katolické církve.

více

Mecenáš Václav hrabě Kolowrat-Liebsteinský

Hrabě Václav celý život zasvětil Bohu a stal se příkladem vysoké barokní zbožnosti. Na přání otce již v raném věku nastoupil k Tovaryšstvu Ježíšovu, kde zahájil svou duchovní cestu. Po studiu na jezuitském gymnáziu v Praze zatoužil po misionářské cestě, což mu bylo odepřeno, stejně jako vstup do řádu.

více

Dětský tábor v Kolowratových lesích

Na Zobáku nedaleko loveckého zámku Diana již po páté proběhlo letní táboření. Dětského tábora se zúčastnilo třicet dětí ze Základní školy v Přimdě a Dětského domova v Tachově.

více

Tachovský Kolowrátek vystoupil v Lidicích

Tragické výročí vypálení obce Lidice jsme si připomněli v sobotu 15. června. Oficiální pietní akt pořádaný Památníkem Lidice byl doprovázen přehlídkou pěveckých souborů nazvanou Světlo za Lidice.

více

Ročovský klášter jako základ mecenášské tradice

Augustiniánský klášter v Dolním Ročově s kostelem Nanebevzetí Panny Marie založil v roce 1373 společně se svými syny Albrecht starší z Kolowrat. Rodina se v zakládací listině řádu zavázala, že klášter bude finančně podporovat.

více

Maltézští rytíři z rodu Kolowratů

Suverénní Řád Maltézských rytířů patří mezi nejstarší katolické řády na světě. V Českých zemích Řád působí nepřetržitě od 12. století dodnes, pouze s výjimkou dvou okupací.

více
1, 2, 3, 4, 5, 6