Trubači Kolowratových lesů vystoupili na Svatohubertské mši

V prostorách klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech se v sobotu 9. listopadu konala Svatohubertská mše, kterou sloužil P. Mgr. Miroslav Martiš z plzeňské římskokatolické farnosti. Mše konaná na počest patrona všech myslivců a lesníků byla vyvrcholením Svatohubertských slavností.

Farář při bohoslužbě požehnal lovcům, lesům, zvířatům a celé přírodě. Myslivci položili před oltář uloveného daňka. V průběhu mše svaté zazněly slavnostní lovecké fanfáry z Hranické Hubertské mše v podání Trubačů Kolowratových lesů, dále vystoupila varhanice Jana Boučková. Mše se zúčastnily desítky návštěvníků.