Pokračovatelé rodu

Kolowrat Krakowští

Když se po roce 1989 vrací do tehdejšího Československa Jindřich Josef hrabě Kolowrat-Krakowský (1897–1996), doprovází ho jako jediný z potomků jeho nejmladší syn František Tomáš (1943–2004), který mu chce pomoci s převzetím a správou znovunabytého majetku. Po své smrti ustavuje pan Jindřich Kolowrat-Krakowský  jediným dědicem a novým správcem celého rodového majetku právě Františka Tomáše.

Ten plní největší přání svého otce a zakládá s JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou, rozenou Perutkovou, rodinu ve své rodné zemi. Ve stejném roce, kdy umírá otec hrabě Jindřich, přichází na svět syn Maximilian Alexander a dva roky poté dcera Francesca Dominika.

Po předčasném úmrtí hraběte Františka Tomáše Kolowrat-Krakowského v roce 2004 přebírá řízení a správu rodového majetku, z pozice správce majetku, JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská. V roce 2023 převzal správu jejich syn Maximilian.