Série projekcí filmů Saši Kolowrata Der Kinograf sklidila úspěch

K příležitosti 130. výročí narození filmového magnáta a automobilového závodníka Alexandera „Saši“ hraběte Kolowrat-Krakowského uspořádala rodina Kolowrat-Krakowských promítání tří němých filmů s živým hudebním doprovodem. U diváků sklidily velký ohlas.

Uvedeny byly tři nejslavnější snímky z produkce Kolowratovy produkční a distribuční společnosti Sascha-Film. Tím prvním byla 12. září Královna otroků – Die Sklavenkönigin (Moon of Israel). O hudební doprovod se postaral Vojtěch Procházka. Jedná se o jeden z nejdražších filmů v dějinách rakouské kinematografie. Výpravný historický epos líčí útěk Židů z Egypta do země zaslíbené, lásku faraónova syna k židovské dívce a potíže s tím spojené. Americká kritika v případě tohoto filmu uznala jeho technickou i uměleckou nadřazenost nad tehdejší americkou produkcí. Scéna rozdělení Rudého moře byla vyzdvihována jako nejdokonalejší trikový záběr své doby. Po zhlédnutí tohoto filmu nabídl Jack Warner režiséru Michaelu Curtizovi angažmá.

O týden později kino Lucerna uvedlo film Café Elektric, jehož hudebně doprovázela Beata Hlavenková. Café Elektric je místo, kam chodí všichni. Tady se slaví, pláče, zamilovává a opouští, tady jazzová kapela hraje black bottom. Vzduch je plný kolínské, parfémů, potu, snů a kouře z doutníků i levných cigaret. Možná se skutečný život dá žít i mimo zdi Café Elektric, možná ne. Café Elektric je poslední film Saši Kolowrata a první velká role Marlene Dietrich. Německá cenzura nařídila vystříhat některé scény, neboť: „Diváci mužského i ženského pohlaví mohou skrze tuto podívanou snadno nabýt pocitu, že nemravné jednání přináší okamžité materiální a sexuální výhody.“

Sérii filmových večerů uzavřel 29. září film Sodoma a Gomora – Sodom und Gomorrha. Hudební doprovod zajišťovali pánové Tvrdý a Havelka. Mladá hlavní hrdinka roztáčí milostný pětiúhelník zahrnující ji, zhýralého finančního magnáta, jeho syna, kněze vychovatele a zamilovaného mladého umělce. Tři dějové roviny – sny mladé ženy, velkolepé historické sekvence a orgiastická přítomnost. Na výrobě filmu se podílelo až 14.000 pracovníků, podle zúčastněných bylo natáčení filmu „naprosté produkční šílenství“. Původní rozpočet Sascha Kolowrat s režisérem Curtizem překročili pětkrát.

„Tímto bych chtěla jménem syna Maximiliana, dcery Francescy a jménem mým poděkovat Rakouskému kulturnímu fóru – paní Sarah Polewski a paní Ostrouchové, kinu Lucerna – slečně Olze Raitoralové a Rakouskému filmovému archivu za spolupráci při přípravě a realizaci promítání pří významných filmů hraběte Saši Kolowrata. Děkujeme umělcům panu Vojtěchu Procházkovi, paní Beatě Hlavenkové a panům Havelkovi a Tvrdému za hudební doprovod k uvedeným filmů. Ovšem, největší dík patří doktoru Richardu Pechovi, který nám vnuknul myšlenku uspořádat tři filmové večery z produkce Sascha Film v kině Lucerna. A tuto úžasnou myšlenku dokázal za naši spolupráce realizovat. Ráda bych mu poděkovala za knihu Benzin a Celuloid, jejíž je autorem. Paní Babetě Ondrové za grafickou úpravu knihy a paní Evě Pechové za překlad dokumentů a tiskovin, které jsme nashromáždili ze zahraničních archivů a za překlad titulků k promítaným snímkům. Myslím, že 130. výroční narození Alexandera hraběte Kolowrat-Krakowkého jsme důstojně připomenuli jak už zmíněnou knihou Benzin a Celuloid, tak třemi unikátními filmovými večery. Děkuji vám, že jste se spolu s námi podíleli na oslavě výroční jeho narození,“ uvedla JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská při zahájení poslední z projekcí ve velkém sále kina Lucerna, který byl velmi solidně zaplněn diváky, u nichž všechny tři projekce sklidily velký ohlas.