Benzin & celuloid: Automobilový závodník a filmový magnát hrabě Saša Kolowrat

Kniha o životě Alexandera Josepha hraběte Kolowrat-Krakowského vznikla na popud rodiny Kolowrat-Krakowských u příležitosti 130. výročí jeho narození.

Autor Richard Pecha shromáždil řadu faktografických údajů z nevšedního života pozoruhodného Saši Kolowrata, které jsou členěny chronologicky podle jednotlivých roků. Kniha obsahuje 280 reprodukcí dobových fotografií a tiskovin, 20 původních ilustrací a fotoromán podle posledního snímku v produkci Sascha-Filmu „Café Elektric“.

Knihu vydává společnost Kolowratovy domy a.s.

Slavnostní křest knihy proběhne ve Velkém sále kina Lucerna v Praze v září t. r. u příležitosti promítání tří nejslavnějších filmů Saši Kolowrata: Sodoma a Gomora, Café Elektric a Královna otroků. Kmotry knihy budou Maximilian Alexander Kolowrat-Krakowský, Francesca Dominika Kolowrat-Krakowská, JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská a jako překvapení i jedna z významných osobností českého filmu.

Podstatnou část obsahu knihy tvoří popis a fotodokumentace sportovní kariéry Alexandera hraběte Kolowrat-Krakowského. Proto bude kniha veřejnosti představena v předstihu u příležitosti Jízdy Saši Kolowrata v Přimdě v sobotu 11. června t. r. v počtu několika prvních desítek výtisků.

Objednat si ji můžete na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Bude vám zaslána na dobírku.

Benzin & celuloid: Automobilový závodník a filmový magnát hrabě Saša Kolowrat