KOLOWRAT JUNIOR CUP 2013 zahájen

„S průběhem prvního ročníku Kolowrat Junior Cup jsme byli velmi spokojeni. Úroveň soutěží byla opravdu vysoká a zapojilo se do nich mnoho účastníků. Úspěch slavily i stylové soutěže, kterých jsme pro velký zájem museli dokonce uspořádat více, neboť maximální počet jezdců v jedné soutěži byl limitován 25 účastníky. Spokojené byly nejen děti, ale i jejich rodiče, což mě těší dvojnásob, neboť si musíme říci, že v tomto juniorském klání je to především o rodinném zázemí a rodičích, kteří umožňují svým dětem provozovat tento krásný sport. Loňský Kolowrat Junior Cup tak naprosto splnil má očekávání,“ uvedla JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská.

Kromě finančních cen ve výši 5000 Kč pro soutěže na stupni L, resp. 10000 Kč na stupni S, se účastníci mohou těšit na hodnotné věcné ceny. „Na vítěze čeká například podsedlová dečka Equiline, pamětní medaile Františka Tomáše Kolowrat-Krakowského, který by v letošním roce slavil 70. výročí narození, anebo věcné ceny od partnera JK Kolowrat – firmy Vetoquiol. Vítěz soutěže S získá velkou deku pro koně, jezdci umístění na 2. a 3. příčce pak podsedlové dečky Equest či věcné ceny od partnera JK Kolowrat firmy Vetoquiol. Vítězové finále kategorií děti a junioři dostanou kromě uvedených cen ještě špičková skoková sedla Prestige Meredith a vítězné deky,“ vyjmenovala JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská.

A jaká že jsou pravidla Kolowrat Junior Cupu? Seriál je přístupný všem jezdcům do 18 let s v daném roce platnou licencí ČJF. V každém ze závodů SPČP určí pořadatel v rozpisu minimálně tři samostatné soutěže, které budou započítávány do seriálu Kolowrat Junior Cup. Po každé ze soutěží bude na základě výsledků vydána tabulka získaných bodů pro jezdce bodující v tomto seriálu. Za vítězství na parkuru stupně „S“ (střední, 130 cm) získá jezdec 15 bodů, zatímco za 1. místo v soutěži stupně „L“ (lehký, 120 cm) obdrží pouze 10 bodů.

Kladné body za umístění se jezdcům započítávají pouze u výsledků ze soutěže, které nejsou horší než 12 trestných bodů. V případě, že jezdec startuje v kvalifikační soutěži na více koních, je mu započítáváno pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. Ve finále soutěže Kolowrat Junior Cup má právo startovat 20 jezdců kategorie „A“ (děti a junioři do 15 let věku v daném roce) a 20 jezdců kategorie „B“ (junioři 15–18 let v daném roce), kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. Ve finále může nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z kvalifikací. Kategorie „A“ bude soutěžit na parkuru stupně „L**“ (120 cm), kategorie „B“ na parkuru stupně „S**“ (130 cm). V obou případech se jedná o jednokolovou soutěž s finále. Další podrobnosti najdete na adrese www.skokovypohar.cz.