Kolowrat Junior Cup

Kolowrat Junior Cup byl celoročně vyhodnocovaná soutěž zaměřená na podporu juniorských nadějí českého jezdectví. Seriál byl přístupný všem jezdcům do 18 let s platnou licencí ČJF v daném roce.

Pravidla

Kladné body za umístění se jezdcům započítávaly pouze u výsledků ze soutěže, které nejsou horší než 12 trestných bodů. V případě, že jezdec startoval v kvalifikační soutěži na více koních, bylo mu započítáváno pouze nejlepší umístění v této kvalifikační soutěži. Ve finále soutěže Kolowrat Junior Cup mělo právo startovat 20 jezdců kategorie „A“ (děti a junioři do 15 let věku v daném roce) a 20 jezdců kategorie „B“ (junioři 15 – 18 let v daném roce), kteří v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. Ve finále mohl nastoupit pouze jezdec s koněm, se kterým bodoval alespoň v jedné z kvalifikací. Kategorie „A“ soutěžila na parkuru stupně „L**“ (120 cm), kategorie „B“ na parkuru stupně „S**“ (130 cm). V obou případech se jednalo o jednokolovou soutěž s finále.

Výsledky

Vítězi roku 2013: Anna Kellnerová a Denisa Vegrichtová.

Vítězi roku 2012: Ondřej Málek a Hana Dostálová.